top of page

Om bruk av informasjonskapsler, samt vår personvernerklæring

Informasjonskapsler (cookies) er i bruk.
Cookies brukes for å gi deg best mulig opplevelse av nettsidene. 

Eier av dette nettstedet er
ETS KlimaService AS
rune@etsklima.no
Tlf.: 91812083

Når du besøker nettsiden behandler vi dine data etter lov om behandling av personopplysninger med ikrafttreden 20.7.2018. Loven er en gjennomføring av personvernforordningen (GDPR) i EU/EØS. Loven kan sees her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38 

Cookies er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv.

Nettstedet vårt bruker kryptering med HTTPS. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert vil det stå «https» i stedet for bare «http» i nettleserens adressefelt. De fleste nettlesere vil også vise en hengelås. Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

 

Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er strengt nødvendig for driften av dette området. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse. Du kan derfor på denne siden endre ditt samtykke dersom du ønsker. Vi anbefaler deg at alle cookies er tillatt, da sikrer vi best funksjonalitet av siden.

 

Det er Nye Sider AS www.nyesider.no som står bak produksjon av dette nettstedet. Det som publiseres utføres av Nye Sider AS, med program/tjeneste fra www.wix.com og derfor benyttes også en del cookies som er implementert i programmets funksjoner slik at nettstedet skal fungere optimalt. Det er også lagt til noen tjenester på nettsidene som krever andre cookies i bruk.

Det kan også på noen sider være lagt inn muligheten for å videresende artikler/side/innlegg e.l. i e-post og/eller dele artikler i sosiale medier (som f.eks. Facebook). E-postadresse og/eller brukerinfo som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet, dette er ikke noe som styres av denne nettsiden du nå er på.

Vi benytter også Google Analytics til å lagre og analysere besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende. Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for den/oss som besitter innloggingsinformasjon til vår konto hos Google Analytics. 

I all hovedsak er det kun Nye Sider AS www.nyesider.no som har tilgang til å se de data som lagres vedrørende bruk av dette nettstedet. Det som du eventuelt selv velger å dele med oss gjennom kontaktskjema e.l. på nettstedet går direkte til firma som dette nettsted omhandler. Det vil da også passere Nye Sider ASs kundekonto hos www.wix.com hvor eneste part som kan se de data er den som har innloggingsmulighet på kundekonto der.

Det deles aldri videre personinformasjon til noen som ikke er direkte tilknyttet drift av dette nettsted og/eller bedriften dette nettstedet gjelder for. Du er som bruker og besøkende av disse nettsidene trygg!

Ønsker du mer info om cookies, eller info om å kunne stenge og/eller fjerne cookies fra din datamsakin, kan det sees mer om dette på nettsiden www.aboutcookies.org 

 

Ønsker du mer info om personvern og/eller hvordan vi ivaretar å følge loven om personvern, kan du i sidens meny benytte kontaktinformasjon for å rette din henvendelse til oss. Vi vil da ta tak i dette og besvare deg så raskt som mulig.

 

Skulle du ønske mer informasjon om cookies og personvern på dette nettsted kan du kontakte firma som styrer sidene. Kontaktinfo finnes på www.nyesider.no   

 

Sletting av tidligere aksepterte cookies kan også gjøres. På nyere pc kan dette gjøres ved å klikke Ctrl + Shift + Delete. Dersom dette ikke fungerer, eller om du benytter en Mac, må du først avklare hvilken internett-browser du benytter. Etter dette kan aktuell link nedenfor gi deg mer informasjon.  Om du benytter flere browsere må du gjennomføre det på samtlige du benytter.


- Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da


- Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11  


- Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder?redirectlocale=da&redirectslug=slet-cookies-fjerne-oplysninger-som-websteder-har-


- Safari: 
https://support.apple.com/da-dk/HT201265


- Opera: 
https://help.opera.com/en/latest/


- Flash cookies for alle typer browsere: 
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html


- Ipad, Iphone og andre Apple produkter: 
https://support.apple.com/da-dk/HT201265


- Android-produkter: 
https://hubpages.com/technology/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device


Nettvett gir også informasjon om cookies: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler samt informasjon om sletting av cookies: https://nettvett.no/?s=Slik+tømmer+du+nettleserdata

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no 

Ansvarlig virksomhet for utarbeidelse og vedlikehold av disse nettsidene er

Nye Sider AS, E-post: post@nyesider.no om du ønsker å ta kontakt.


Vi bestreber til en hver tid å følge de gjeldende lover og regler som gjelder i Norge. Erklæringen du leser gjelder det som omfatter din bruk av det nettsted du nå besøker og for det firma/selskap som er behandlingsansvarlig for personopplysninger du har avgitt.

Ansvarlig virksomhet og kontaktinformasjon for disse nettsider er

ETS KlimaService AS
Steinslandsveien 93
9440 Evenskjer
Org.nr. NO 920 322 867 MVA
Tlf.: +47 918 12 083
E-post: rune@etsklima.no

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Hvilke personopplysninger hentes inn, hvordan gjøres dette og hvordan behandles dem.

Noe informasjon hentes inn fra det øyeblikk du starter å bruke nettstedet. Dette gjøres gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies). Cookies er små tekstfiler som lagres på enheten du benytter og det gjøres for å gi deg en bedre opplevelse av å besøke og å benytte nettsiden(e) og de muligheter og funksjoner som finnes på siden(e). Cookies lagres for at vi skal kunne holde orden på dine valg når du besøker nettsidene, og for at vi skal kunne kjenne igjen din enhet når du er her igjen. En cookie inneholder kun tekst og er ikke et program, en cookie inneholder heller ikke virus. 

Dersom du er på disse nettsidene for første gang etter vår implementering av cookie-varsel vil du se melding om bruk av cookies nederst på skjermen. Dukker ikke slikt varsel opp har du allerede besøkt sidene og har gitt ditt samtykke til bruk av slike cookies. 

Ønsker du mer informasjon om sletting og kontroll av cookies kan du se denne siden: www.aboutcookies.org

Innstillinger for aksept, eller avvisning, av cookies kan gjøres i din internett-browser. Du må selv sette deg inn i hvor og hvordan dette gjøres da fremgangsmåte varierer basert på hvilken plattform du arbeider på. Vær oppmerksom på at dersom du ikke tillater cookies når du er på våre sider kan det være at nettsidene ikke fungerer optimalt, eller at alle tjenester og funksjoner vi tilbyr på nettsidene vil kunne benyttes.

Sletting av tidligere aksepterte cookies kan gjøres. På nyere pc kan dette gjøres ved å klikke Ctrl + Shift + Delete. Dersom dette ikke fungerer, eller om du benytter en Mac, må du først avklare hvilken internett-browser du benytter. Etter dette kan aktuell link nedenfor gi deg mer informasjon.  Om du benytter flere browsere må du gjennomføre det på samtlige du benytter.


Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox:
Safari
Opera
Flash cookies for alle typer browsere
Ipad, Iphone og andre Apple produkter
Android-produkter

Nettvett gir også informasjon om cookies:
https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/
samt informasjon om sletting av cookies:
https://nettvett.no/?s=Slik+t%C3%B8mmer+du+nettleserdata

Personinformasjon og annen informasjon som ellers samles inn gjennom sidene er ting som du selv velger å gi fra deg. Dette gjennom bruk av det/de skjema som finnes på siden(e) hvor du kan fylle inn informasjon i forbindelse med at du sender oss en konkret henvendelse. Om det på andre tredjepartssider (for eksempel Facebook) vises informasjon som viser eller stammer fra deg, da er dette et resultat av at du for eksempel har klikket "liker" eller "del" på side(r). Dette er da et resultat av godkjenning du allerede har avgitt på den gjeldende tredjepartsside eller egne valg du foretar på siden.

Den informasjonen du gir til oss ved å ta elektronisk kontakt eller benytte link eller skjema(er) på våre nettsider sendes til oss slik at vi mottar den på e-post. Dette slik at vi vet hvem som tar kontakt og hvordan vi kan kontakte deg tilbake. Dersom henvendelsen gjelder konkret bestilling eller forespørsel som krever at vi registrerer informasjonen i andre systemer vil dette gjøres. Dette kan være registrering i fakturaprogram, kunderegister eller journal som viser at du har vært i kontakt med oss. Vi bestreber til en hver tid at den informasjonen du gir ikke benyttes til annet enn det du selv forventer at informasjonen benyttes til. Vi deler selv ikke informasjonen videre slik at den benyttes, eller kan benyttes, i andre sammenhenger enn slik meningen var i det øyeblikket du ga oss din informasjon. Det som kan registreres av oss når du benytter skjema er det du selv gir av informasjon, slik som ditt navn, eventuelt firmanavn, telefonnummer du kan kontaktes på, e-post adresse hvor du kan tilskrives. Vi henter ikke inn personopplysninger som fødselsdato, personnummer eller kontonummer eller annen betalingsinformasjon i våre skjema. Vi registrerer i utgangspunktet heller ikke annen informasjon enn den du selv avgir. Unntak fra dette kan være dersom det i ettertid av førstekontakt oppstår behov for ytterligere informasjon for å kunne videreføre tilbud eller oppdrag eller jobbutførelse. Slik informasjon vil da kunne måtte innhentes gjennom direktekontakt med deg, eller ved at vi gjennom telefon eller e-post forespør om å få mer informasjon. Du vil da selv kunne avgjøre om dette er informasjon du ønsker å avgi. Det står ellers forklart i tilknytning til skjema/skjemaer på nettstedet hva som er formålet med det aktuelle skjema og hvorfor du bes fylle inn og sende den informasjonen du velger å fylle inn og sende til bedriften som er ansvarlig for nettstedet. Annen informasjon vi kan lagre om deg er det som er tilgjengelig fra en offentlig kilde.

Dersom det noe sted på nettsidene finnes mulighet for kjøp eller bestilling hvor det spørres etter betalingsinformasjon er dette implementert tjeneste som ikke gir oss innsyn i den informasjonen du avgir.  Kryptert betalingsinformasjon som da sendes til for eksempel Paypal eller andre betalingstjenester er noe vi ikke har innsyn i. Det er da kun eventuell personinformasjon som navn, adresse og kontaktinformasjon, samt hva betaling gjelder, som vil bli formidlet elektronisk til oss pr. e-post.

Formålet med informasjon som innhentes er for oss å kunne gi deg tilgang til våre tjenester, samt for å kunne gi deg relevant informasjon som resultat av din henvendelse, samt for å kunne ta kontakt og å kunne tilby våre tjenester basert på den henvendelse du gjør.

Hvem har tilgang til informasjonen

Den informasjon du gir ved å sende oss e-post, eller gir ved å benytte skjema på sidene kan sees av den/de personer i bedriften som er ansvarlig for å kunne besvare din henvendelse. Om der finnes flere avdelinger i bedriften, med flere ansatte, vil det kunne formidles informasjon fra den som mottar e-post til den som skal utføre arbeid eller opprettholde kontakt med deg som sender inn informasjonen. Videre; Produksjon, drift og vedlikehold av nettsidene utføres av Nye Sider AS - www.nyesider.no - og denne bedrift vil kunne ha tilgang til avgitt informasjon i forbindelse med arbeid, oppdatering eller annet som utføres på/med nettstedet og nettsider. Dersom andre underleverandører benyttes for å levere tjeneste eller funksjon på nettsiden er det den aktuelle underleverandør som vil kunne behandle personopplysninger basert på de valg du foretar på siden. Det vil fremkomme på nettsidene våre dersom den personopplysning du avgir går til andre enn oss.

Skulle du på noe tidspunkt være usikker eller i tvil om hva slags informasjon som finnes hos oss, om deg, etter å ha benyttet denne/disse nettsider er du velkommen til å ta kontakt. Vi skal da så godt som det er mulig kunne svare deg slik at du får den informasjonen du ønsker. Ønsker du å rette på opplysninger som er gitt kan du også ta kontakt slik at vi kan korrigere eventuell feil informasjon. Ønsker du i helhet, eller delvis, å slette informasjon skal vi også utføre dette slik du ber om.

Vi forholder oss til det som til en hver tid er gjeldende lover og regler i Norge.

Våre nettsider er også for din og vår egen sikkerhet laget slik at dem fremstår med HTTPS i adressen. Dette er sikrere enn vanlige HTTP nettsider. Dette vises øverst på siden, der vår nettadresse fremkommer og fremstår som en sikker side. Dette betyr at all informasjon som mottas og sendes på disse sidene er kryptert. HTTPS = Hyper Text Transfer Protocol SECURE.


Velkommen til å bruke vårt nettsted og våre nettsider på en trygg måte!

'

bottom of page